درباره ویدا احمدی اردبیلی پور

درباره ویدا احمدی اردبیلی پور

وكيل در امور بين الملل

دكتراى تخصصى در رشته حقوق بين الملل و با تخصص حقوق بين الملل اقتصادى، حقوق تجارت بين الملل، حقوق سرمايه گذارى خارجى و قراردادهاى بين المللى
مرجع صدور پروانه : مرکز وکلا کارشناسان رسمی ومشاوران خانواده قوه قضایه
تاریخ صدور پروانه: 1384.06.22
شماره پروانه :9191